مشخصات HTC Desire X

مشخصات کامل گوشی HTC Desire X سیستم عامل: Android OS, v4.0, up to v4.1.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 768MB RAM باتری: 1650mAh ..

ادامه مطلب

قیمت HTC 7 Surround

مشخصات کامل گوشی HTC 7 Surround سیستم عامل: Microsoft Windows Phone 7 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.8 اینچی حافظه رم گوشی: 448MB RAM باتری: 1230mAh ..

ادامه مطلب

قیمت HTC Incredible S

مشخصات کامل گوشی HTC Incredible S سیستم عامل: Android OS, v2.2, v2.3 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 768MB RAM باتری: 1450mAh ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC P3600

مشخصات کامل گوشی HTC P3600 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

مشخصات HTC 8XT

مشخصات کامل گوشی HTC 8XT سیستم عامل: Microsoft Windows Phone 8 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.3 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1800mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت HTC Desire S

مشخصات کامل گوشی HTC Desire S سیستم عامل: Android OS, v2.3, up to v4.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.7 اینچی حافظه رم گوشی: 768MB RAM باتری: 1450mAh ..

ادامه مطلب

قیمت HTC Trophy

مشخصات کامل گوشی HTC Trophy سیستم عامل: Microsoft Windows Phone 7 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.8 اینچی حافظه رم گوشی: 576MB RAM باتری: 1300mAh ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC TyTN II

مشخصات کامل گوشی HTC TyTN II سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.0 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Shift

مشخصات کامل گوشی HTC Shift سیستم عامل: Microsoft Vista Business and Snap… دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتر..

ادامه مطلب

مشخصات HTC Desire 210 dual sim

مشخصات کامل گوشی HTC Desire 210 dual sim سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1300mAh ..

ادامه مطلب