جزئیات گوشی HTC Touch2

مشخصات کامل گوشی HTC Touch2 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.5 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Touch Diamond CDMA

مشخصات کامل گوشی HTC Touch Diamond CDMA سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Touch Viva

مشخصات کامل گوشی HTC Touch Viva سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Touch Pro

مشخصات کامل گوشی HTC Touch Pro سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 288MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Touch 3G

مشخصات کامل گوشی HTC Touch 3G سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 192MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC P3300

مشخصات کامل گوشی HTC P3300 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC P3350

مشخصات کامل گوشی HTC P3350 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Touch Cruise 09

مشخصات کامل گوشی HTC Touch Cruise 09 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC P3600

مشخصات کامل گوشی HTC P3600 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC TyTN II

مشخصات کامل گوشی HTC TyTN II سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.0 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM ..

ادامه مطلب