جزئیات گوشی HTC Touch2

مشخصات کامل گوشی HTC Touch2 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.5 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM ..

ادامه مطلب

قیمت HTC Freestyle

مشخصات کامل گوشی HTC Freestyle سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1300mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Tilt2

مشخصات کامل گوشی HTC Tilt2 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.6 اینچی حافظه رم گوشی: 288MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Paradise

مشخصات کامل گوشی HTC Paradise سیستم عامل: Android OS دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1200mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC MAX 4G

مشخصات کامل گوشی HTC MAX 4G سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.8 اینچی حافظه رم گوشی: 288MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Dream

مشخصات کامل گوشی HTC Dream سیستم عامل: Android OS, v1.6 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 192MB RAM باتری: 1150mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Touch Diamond CDMA

مشخصات کامل گوشی HTC Touch Diamond CDMA سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC S740

مشخصات کامل گوشی HTC S740 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Stan… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Touch Pro2 CDMA

مشخصات کامل گوشی HTC Touch Pro2 CDMA سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.1 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.6 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی HTC Advantage X7500

مشخصات کامل گوشی HTC Advantage X7500 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 for … دوربین : 3MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1..

ادامه مطلب