مشخصات HTC Evo 4G+

مشخصات کامل گوشی HTC Evo 4G+ سیستم عامل: Android OS, v2.3.4 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.3 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1730mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

قیمت HTC Evo 4G LTE

مشخصات کامل گوشی HTC Evo 4G LTE سیستم عامل: Android OS, v4.0.3 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت HTC EVO 3D

مشخصات کامل گوشی HTC EVO 3D سیستم عامل: Android OS, v2.3, up to v4.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.3 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1730mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت HTC EVO Shift 4G

مشخصات کامل گوشی HTC EVO Shift 4G سیستم عامل: Android OS, v2.2, up to v2.3 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.6 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتر..

ادامه مطلب

قیمت HTC EVO 3D CDMA

مشخصات کامل گوشی HTC EVO 3D CDMA سیستم عامل: Android OS, v2.3 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.3 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1730mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت HTC EVO View 4G

مشخصات کامل گوشی HTC EVO View 4G سیستم عامل: Android OS, v2.4 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 4000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

قیمت HTC EVO Design 4G

مشخصات کامل گوشی HTC EVO Design 4G سیستم عامل: Android OS, v2.3.4, up to v4.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 768MB RAM با..

ادامه مطلب

قیمت HTC Evo 4G

مشخصات کامل گوشی HTC Evo 4G سیستم عامل: Android OS, v2.1, up to v2.3 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.3 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1500mAh ..

ادامه مطلب

قیمت HTC Explorer

مشخصات کامل گوشی HTC Explorer سیستم عامل: Android OS, v2.3 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 3.2 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1230mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب